Наш тим

Фатмир Алиу

Главен и одговорен уредник

Един Растодер

Заменик-главен и одговорен уредник

Артан Нухиу

Уредник

Јовица Пауноски

Репортер & Уредник

Љубиша Цветкоски

Уредник

Бесир Арифи

Репортер & Уредник

Африм Јонузи

Репортер

Арменд Абази

Новинар

Александра Велинова

Репортерка & Презентерка

Алмедина Исмаили

Репортерка & Презентерка

Арбана Ќ. Клемента

Репортерка

Светлана Унковска

Репортерка

Фатбарда Цури

Репортерка

Ивана Рамаданова

Репортерка & Презентерка

Валмира Зендели

Репортерка

Салије Садику

Дописничка од Кичево

Катерина Дафчева

Дописничка од Струмица

Сенат Зилбехари

Дописник од Тетово

Валентин Петрески

Презентер

Флора Шабани

Презентерка

Ваљон Салаи

Презентер

Сабина Лузумова

Презентерка

Фросина Маневска

Новинарка

Горан Бошев

Новинар