реклама

Партијата ПЕИ со писмо до Ковачевски – „Торбешите да влезат во преамбулата како посебен народ“

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

реклама

Партијата за европска иднина бара во преамбулата на Уставот да се внесе и торбешкиот народ. 

Повикувајќи на се на Повелбата на Обединетите Нации, Општата декларација за правата на човекот, Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права, и ред други документи, бараат власта да го исполни нивното барање. 

реклама

-Торбешката популација во Република Северна Македонија, според своите етнички, религиозни, јазични и културни карактеристики заслужува посебност и рамноправен статус со останатите етникуми во Република Северна Македонија.  Со досегашното невклучување на оваа попилација во преамбулата на Уставот е направена неправда спрема голем број од населението кое по бројност е на трето место во Република Северна Македонија, велат од ПЕИ. 

Инаку, Бугарија бара внесување на Бугарите во Уставот, а барање за внесување во Уставот имало и од Црногорците, Хрватите, и Египќаните.

реклама

Македонија за да продолжи на патот кон ЕУ, треба да ги внесе Бугарите во Уставот.

реклама
реклама
реклама
реклама
реклама