Раст од 3,1 процент на извозот, пад од 10,7 проценти на увозот во првите четири месеци од годинава  

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

реклама

 Вкупната вредност на извозот на стоки од државава во периодот јануари – април 2023 година изнесува 3 005 376 000 долари и бележи пораст од 3,1 процент во однос на истиот период од претходната година, објави денеска Државниот завод за статистика.

Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 3 899 163 000 долари, што е за 10,7  проценти помалку во споредба со истиот период од претходната година.

реклама

Трговскиот дефицит, во периодот јануари − април 2023 година, изнесува 893 786 000 долари. 

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, електричната енергија и плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени.

реклама

Во увозот, пак, најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, платината и легурите на платина, необработени или во прав и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во периодот јануари − април годинава, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена,  најмногу сме тргувале со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.

реклама
реклама
реклама
реклама
реклама
реклама