реклама

Teтово се гуши во загаденост

Четири пати поголема загаденост во Тетово

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

реклама

Според податоците од извршените континуирани мерења на квалитетот на амбиентниот воздух од Државниот Автоматски Мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух  кои пристигнуваат во Македонскиот информативен центар за животна средина утврдено е дека концентрацијата на штетните ПМ10 честички е со четири пати над дозволената концентрација во Тетово. Дозволениот праг е 50 микрограми на кубен метар, а во овој град во 18 часот денеска се регистрирани 282 микрограми на кубен метар. Средно нивно на загаденост е регистрирано и во Кичево, Лисиче, Карпош, Миладиновци и Кавадарци.

реклама
реклама
реклама
реклама
реклама